Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για το Μάιο

Δημοσιεύθηκε στις 25/05/2021 09:17

Από τη Δευτέρα 24/5/2021 έως και την Πέμπτη 27/5/2021, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Μάιο 2021, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο το μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β της με αριθμ. πρωτ. 28631/14-5-2021 (Β' 2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

 

ΚΑΔ

 

ΚΛΑΔΟΣ

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε θερινούς κινηματογράφους από 21/5/2021.

90.01

Τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.

90.03.11.04

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή από 28/5/2021.

90.03.11.07

Υπηρεσίες μουσουργού από 28/5/2021.

90.03.11.17

Υπηρεσίες χορογράφου από 28/5/2021.

90.03.11.18

Υπηρεσίες χορωδού από 28/5/2021.

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.

92.00.12.02

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα από 24/5/2021.

93.29.19.08

Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.

93.29.19.09

Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.

93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) από 24/5/2021.

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) από 24/5/2021.