Πληροφοριακό κείμενο για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 10:38

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα απασχόλησης» με τίτλο «Ψηφιακός αναλφαβητισμός».

Το ζήτημα του αναλφαβητισμού επανέρχεται στη σύγχρονη κοινωνία, όχι πλέον με την κλασική έννοια του όρου, αλλά ως ψηφιακός αναλφαβητισμός  που συνδέεται με τις ικανότητες χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων, πληροφοριών και επικοινωνιών. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι έννοιες του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του ψηφιακού χάσματος, καθώς και οι επιπτώσεις τους. Επίσης, περιγράφονται οι ψηφιακές δεξιότητες για την καλύτερη κατανόηση και αυτοαξιολόγηση, με σκοπό την αξιοποίηση τους στη νέα ψηφιακή εποχή.