Κατάσταση Μελών Διοικητικής Επιτροπής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/
E--MAIL

Στυλιανός Μωραΐτης του Νικολάου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παν. Τσαλδάρη 61Α

6932721023

ebex@otenet.gr

Χρήστος Παμπουκίδης του Βασιλείου

Α’ Αντιπρόεδρος

Σμύρνης & Δαγκλή 3-5

2541022407/ 6937101024

chrispampoukidis@gmail.com

Κωνσταντίνος Καφφετζής του Στέργιου

Β’ Αντιπρόεδρος

Γ. Μιλτιάδη 2

6971985953/2541066554

Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη του Ηρακλή

Γεν. Γραμματέας

Νοταρά 7

2541024317/6947610881

mmalliaroudaki@gmail.com

Κάλφας Σπύρος του Κυριάκου

Οικονομικός Επόπτης

Παν. Τσαλδάρη 74

2541023506

spiroskalfas@hotmail.gr

Ρόιδος Γεώργιος του Αντωνίου

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Μιχ. Καραολή 89

2541066161

roidosg@yahoo.gr

Χατζησταμάτης Εμμανουήλ του Βασιλείου

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

28ης Οκτωβρίου 283

2541066300/6932650649

imot@imot.gr