Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών Υπ. Εξωτερικών

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών αποστέλλει μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης, με τον τίτλο «Γνους Πράττε» που απευθύνεται σε κλαδικούς και επιχειρηματικούς φορείς, σε επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις και αποτελεί σταχυολόγηση ειδήσεων και πληροφοριών από τις ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό (Πρεσβείες, Προξενεία και Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) καθώς και από άλλες πηγές (διεθνής Τύπος, διαδίκτυο κ.λπ.).