Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (λευκοπλάστης με γάζα)

Δημοσιεύθηκε στις 10/09/2015 10:21

1ος Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (λευκοπλάστης με γάζα) (ΑΔ: 45/2015), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 242.295,80€ πλέον ΦΠΑ 13%.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 08:00 π.μ.