Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ερωτηματολόγιο για ελληνικές επιχειρήσεις επί των δυνητικών επιπτώσεων από τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 13/02/2018 10:36

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε η νέα αμερικανική διοίκηση στα τέλη του 2017 στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να έχει αυτή στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εστιάζει την έρευνά της σε δύο προβλέψεις που εισήγαγε η εν λόγω μεταρρύθμιση: (1) το φόρο διάβρωσης βάσης και αντι-κατάχρησης (Base Erosion and Anti-abuse Tax – BEAT) και (2) το σχέδιο φορολογίας χαμηλού εισοδήματος για άυλα εισοδήματα (Global Intangible Low-Income Scheme – GILTI). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, έτσι ώστε να εξάγει σε όσο το δυνατόν πληρέστερο βαθμό τις δυνητικές εμπορικές και κανονιστικές επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Το πρώτο μέτρο προβλέπει φόρο που εφαρμόζεται σε πληρωμές που γίνονται από πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην Αμερική ή σε συνδεδεμένη ξένη εταιρεία στο εξωτερικό. Ο φόρος δεν θα ισχύει για συγκρίσιμες πληρωμές συνδεδεμένων μερών μεταξύ δύο θυγατρικών μιας πολυεθνικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Η Ε.Ε. θεωρεί ότι ο εν λόγω φόρος δύναται να προκαλέσει διακριτική μεταχείριση και παραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΕ ως προς το σκέλος της αρχής της εθνικής μεταχείρισης (national treatment).

Το δεύτερο μέτρο προβλέπει πως οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν ως θεωρούμενο μέρισμα το έσοδο που προέρχεται από άυλα εισοδήματα συνδεδεμένων εταιρειών τους στο εξωτερικό. Ωστόσο, το μέτρο προβλέπει, παράλληλα, έκπτωση για το Άυλο Εισόδημα που πραγματοποιείται στο Εξωτερικό (Foreign Derived Intangible Income – FDII), η οποία συνδέεται και με τον όγκο εξαγωγών της εταιρείας. Η παραπάνω έκπτωση ενδέχεται να συνιστά προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση σε ένα ευρύ φάσμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα καθεστώτα, ενώ φαίνεται ότι θα παρέχεται και σε πνευματική ιδιοκτησία που παρήχθη αρχικά εκτός ΗΠΑ. Υπό αυτή την έννοια το μέτρο φαίνεται πως διαθέτει χαρακτηριστικά οιονεί εξαγωγικής επιδότησης.

Ως εκ τούτου, η Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με έγγραφο της ζητά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να απαντήσουν στις ερωτήσεις του συνημμένου ερωτηματολογίου και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στο ασφαλές ταχυδρομείο: trade-e1-request-box@ec.europa.eu καθώς και να τις κοινοποιήσουν στο: elb@mnec.gr