QNeST: Μοντέλο βιώσιμου τουρισμού που αξιοποιεί την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τη γαστρονομία ενός τόπου

Δημοσιεύθηκε στις 09/10/2018 10:21
Διεθνής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου και Σλοβενίας

Το έργο QNeST - Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος INTERREG ADRION, εστιάζει στη δημιουργία και την υλοποίηση ενός διεθνούς εμπορικού σήματος στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Το διετές πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά εταίρους από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο) και έχει στόχο, μέσω των διεθνών συνεργασιών και της διάδοσης της γνώσης των βέλτιστων πρακτικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, να ενισχύσει την ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά, τις παραδόσεις, την τοπική γαστρονομία και οινοποιεία και την δυνατότητα πρόσβασης στον τουριστικό τομέα αυτών των χωρών.

Στο πλαίσιο του έργου QNeST θα πραγματοποιηθεί μια σειρά δραστηριοτήτων καινοτόμου περιεχομένου:

  • χάραξη, εφαρμογή και ανάπτυξη του brand “Adrion QNeST” που θα κατατάξει εταιρείες και φορείς που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και βιωσιμότητας,
  • δημιουργία και προώθηση ενός δικτύου επιχειρήσεων στις περιοχές δράσης, στον τομέα της βιωσιμότητας του τουρισμού,
  • σχεδιασμός και πειραματισμός καινοτόμων θεματικών διαδρομών για βιώσιμο τουρισμό σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο,
  • δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και συνεργασίας.

Το QNeST ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2018 από την πόλη Letse της Ιταλίας οπότε και έγινε η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των εταίρων.

Στις 11 & 12 Ιουλίου 2018, στην πόλη Portoroz της Σλοβενίας, τα μέλη της ομάδας του έργου πέρα από τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του, ενημερώθηκαν για την περίπτωση καλής πρακτικής της Σλοβενίας στον τομέα της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, το Slovenia Green. Συγκεκριμένα, η Σλοβενία είναι μία από τις ηγέτιδες χώρες και έχει ήδη ένα καθιερωμένο «πράσινο» σύστημα πιστοποίησης του προορισμού και των παρόχων στον τουριστικό κλάδο, το οποίο αποτελεί εργαλείο σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της βιώσιμης δράσης όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό.

Στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2018 οι εταίροι του έργου καθώς και οι εμπειρογνώμονες – συνεργάτες από κάθε περιοχή, συναντήθηκαν στην Βενετία (Ιταλία) με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις κοινές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη του διακρατικού σήματος QNeST. Παράλληλα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε αποσκοπούσε στην εναρμόνιση του περιεχομένου της επακόλουθης κατάρτισης που θα οργανωθεί από τους εταίρους του έργου σε τοπικό επίπεδο.

Εταίροι του έργου

• Επικεφαλής συνεργάτης: Πανεπιστήμιο του Salento (Ιταλία) - Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με την DISTeBA (www.unisalento.it)

• Επιμελητήριο Ξάνθης (Ελλάδα) - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης

• ΤΕΙ Ηπείρου (Ελλάδα) - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου με έδρα την Άρτα (www.kic.teiep.gr)

• Περιφερειακή Ένωση Εμπορικού Επιμελητηρίου Βένετο (Ιταλία) - Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών - Eurosportello (www.ven.camcom.it)

• Υπουργείο Οικονομίας (Μαυροβούνιο): Διεύθυνση Ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (www.nasme.me)

• Οργανισμός Ανάπτυξης Ίστρια (Κροατία) - Η IDA είναι ένας από τους κορυφαίους κροατικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς (www.ida.hr)

•  Πανεπιστήμιο της Primorska (Σλοβενία) - Σχολή Τουριστικών Μελετών (UP FTS Turistica) (www.upr.si)

• Labirinto Social Cooperative (Ιταλία) - Είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (www.labirinto.coop)

Φωτογραφίες