Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 29.10.2018

Δημοσιεύθηκε στις 22/10/2018 13:35

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 6/2018
  2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Τ.Α.»
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
  4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
  5. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΜΗ
  6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
  7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ