Συμφωνία συνεργασίας για την λειτουργία οπωροπωλείου στο Στρατιωτικό Πρατήριο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 14/05/2021 14:31

Η IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως ενδιαφέρεται να συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας (Σύμβαση) για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και συναφών προϊόντων για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης, με τη λειτουργία οπωροπωλείου εντός αυτού με προσωπικό του προμηθευτή.

Παρόχη πληροφοριών: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/2, από τον Ανθυπασπιστή Κωνσταντίνο Συκά, στο Στρατόπεδο "Αποστολίδη", τηλ.: 2541035467, email: ivtajypdem@army.gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021.