Τηλεδιάσκεψη για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε στις 23/06/2021 07:55

Σε συνέχεια οδηγιών της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής/εξόδου από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας, ανακοινώνεται η διεξαγωγή σχετικής τηλεδιάσκεψης από την Γαλλική Τελωνειακή Διοίκηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα (Ελλάδας) 4:30 μμ-6:30 μμ με αντικείμενο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την ομαλή ολοκλήρωση των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω γαλλικών τελωνείων εξόδου.

Η γλώσσα διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης είναι η αγγλική και ο σύνδεσμος είναι: 

Click here to join the meeting