Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης για τη λειτουργία τμήματος κομμωτηρίου εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 09/07/2021 08:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης για τη σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας (Σύμβαση) για τη λειτουργία τμήματος κομμωτηρίου εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουλίου 2021.