Επιδοτούμενο πρόγραμμα για πρόσληψη εποχικών σε τουρισμό - εστίαση

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2021 13:25

Ανοίγει σήμερα (14/07/2021) το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις για νέες προσλήψεις εποχικά εργαζόμενων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Από 14/7/2021, οι επιχειρήσεις - εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, υποβάλλοντας αιτήσεις στην ΕΡΓΑΝΗ.