Αναστολές Ιουλίου: Οι ΚΑΔ των κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 08:12

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3127/Β/17-7-2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 51320/2021 με τη λίστα των ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή που πλήττονται για τον μήνα Ιούλιο 2021 για τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ΚΥΑ με τον πίνακα ΚΑΔ