Επιστρεπτέες προκαταβολές: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών - Παράταση υποβολής ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2021 08:15

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ επτά (7) νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιείται το πλαίσιο των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7.  Με τις τροποποιήσεις επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) Παρατείνεται η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως 30.9.2021 για όλους του κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής (1 έως 7) β) Παρατείνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως 30.7.2021 για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 3,4,5,6,7
 
 Αναλυτικά το ΦΕΚ 3122, το ΦΕΚ 3123, το ΦΕΚ 3124