Βοηθητικά αρχεία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην ΑΜΘ»

Δημοσιεύθηκε στις 29/07/2021 12:22

Προς υποβοήθηση των δικαιούχων του προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη έκδοση διευκρινήσεων σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 7 της πρόσκλησης, που αφορούν την υποβολή του αιτήματος καταβολής ΔΧ.

Επιπλέον, εγχειρίδιο του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ που περιέχει βασικές οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήματος καταβολής ΔΧ.

Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, στα τηλέφωνα 25310 72388, 25310 35916 ή στο info@efepaeamth.gr.