Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 24.11.2021

Δημοσιεύθηκε στις 22/11/2021 10:36

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 συνεδριάζει, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 3/2021

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας