Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συμμετέχει στο MONEY SHOW THESSALONIKI 2015

Δημοσιεύθηκε στις 19/05/2015 14:04
Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκδήλωσης Καινοτομίας «2nd Greek Innovation Forum 2015»

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),  αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την προστασία των Ευρεσιτεχνιών και των Βιομηχανικών Σχεδίων (designs), υποστηρίζει και συμμετέχει στο Money Show Thessaloniki 2015, με περίπτερό του, στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκδήλωσης Καινοτομίας με τίτλο «2nd Greek Innovation Forum 2015», που διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Portal ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ’, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Ημερίδων Καινοτομίας, την Παρασκευή 22.05.2015, στις 11.15πμ, στελέχη του ΟΒΙ θα μιλήσουν για θέματα Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικών Σχεδίων, Μεταφοράς Τεχνολογίας, Αποτίμησης Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και για τη δυνατότητα Έρευνας μέσα από ΔΕ και Βιομηχανικά Σχέδια.

Τις ημέρες αυτές (22-23-24 Μαΐου) εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΒΙ θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία των ευρεσιτεχνιών αλλά και των βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΒΙ στο κοινό του.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να ενημερωθούν για διάφορα χρήσιμα «εργαλεία» που αφορούν την αναγνώριση και διαχείριση προϊόντων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με σκοπό τη στήριξή τους στη δημιουργία στρατηγικής για την ανάπτυξη και καλύτερη εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών και της καινοτομίας τους γενικότερα.

Η εκδήλωση «2nd GREEK INNOVATION FORUM 2015», περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design, Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops), Συνέδριο Καινοτομίας και έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται  στη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, με κύριο στόχο τη συνεργασία τους.

 

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O  OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ) για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.