Σαουδική Αραβία

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Σαουδική Αραβία από την Πρεσβεία μας στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Πρεσβεία της στην Αθήνα. Επίσης, στην Σαουδική Αραβία λειτουργεί Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα.

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας

Εξαγωγές Ελλάδος προς Σαουδική Αραβία

2009

2010

2011

2012

54.774.998

113.966.271

235.997.901

385.472.645

Συνολική αύξηση +70,3% από το 2009 έως και το 2012

 

Εισαγωγές Ελλάδος από Σαουδική Αραβία

2009

2010

2011

2012

719.530.256

1.170.366.009

1.708.455.307

2.674.060.282

Συνολική αύξηση +269% από το 2009 έως και το 2012

 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας

2009

2010

2011

2012

-664.755

-1.056.399

-1.472.457

-2.288.587

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.