Κροατία

Οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας με την Κροατία χρονολογούνται από 20/7/1992. Η Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1994. Εντός της Πρεσβείας λειτουργεί Προξενικό Γραφείο και Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 

Οι διμερείς πολιτικές σχέσεις μας με την Κροατία διέπονται από την αρχή της καλής γειτονίας και ενισχύονται περαιτέρω από την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, καλλιεργούνται δε με συχνές διμερείς επαφές σε όλα τα επίπεδα.  Αμοιβαίο ενδιαφέρον υπάρχει για διεύρυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών