Σε συνάντηση επιχειρηματιών στα πλαίσια του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 18/10/2016 15:33

Σε συνάντηση επιχειρηματιών στα πλαίσια του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες, στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιανός Μωραΐτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετείχαν πάνω από 750 επιχειρηματίες - Πρόεδροι Επιμελητηρίων, που προέρχονταν από 45 ευρωπαϊκές χώρες, και οι οποίοι είχαν  την ευκαιρία να συζητήσουν και να ψηφίσουν μερικά από τα πιο ζωτικής σημασίας θέματα που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Αναφέρθηκαν θέματα που αφορούσαν τις συλλογικές συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων εκ μέρους των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες θέματα υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητά, δεδομένου ότι το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης δημιουργείται εκτός της ΕΕ τα επόμενα 10-15 χρόνια, με 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας οι οποίες ήδη εξαρτώνται από τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με τις αναδυόμενες οικονομίες στο κόστος και ότι τα πλεονεκτήματα της βρίσκονται στην ποιότητα και την καινοτομία. Το γεγονός αυτό καθιστά την πρόσβαση σε ειδικευμένο, δημιουργικό εργατικό δυναμικό ένα κρίσιμο συστατικό στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό μοντέλο.

θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών ενισχύοντας τον ιδιωτικό τομέα, μέσω μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας.

Τι πρέπει να γίνει για να μετατρέψει τους κανόνες και τις πολιτικές συμφωνίες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων σε απτές βελτιώσεις στην αγορά, ήταν κάποια από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συνέδρους 

Παράλληλα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου πραγματοποίησε συνάντηση  με τον Πρόεδρο του Ευρωεπιμελητηρίου κ. Richard Weber, αναλύοντας θέματα τα οποία αφορούσαν την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, σε τρίτες κυρίως χώρες καθώς και πιθανή εξειδίκευση επιχειρηματιών στην Νομοθεσία και στα πλαίσια τα οποία διέπουν τις χώρες αυτές.

Φωτογραφίες