Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στην Ξάνθη

Δημοσιεύθηκε στις 31/01/2023 09:43

Στο Κτίριο Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ (Βασ. Σοφίας 12) λειτουργεί το Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στην πόλη της Ξάνθης, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων και με στόχο την παροχή πληροφοριών και την ενημέρωση του κοινού.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Σκοπός είναι να συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Περιφερειακά Γραφεία λειτουργούν επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη - Κομοτηνή).

Τα Περιφερειακά Γραφεία προσφέρουν: 

  • παροχή τεχνολογικών πληροφοριών από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
  • ενημέρωση και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • τη λειτουργία τους ως σημείο επαφής και ενημέρωσης του Κοινού. 
  • μεταφορά και διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον ελλαδικό χώρο.
  • προμηθεύουν σε κάθε ενδιαφερόμενο έντυπο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον Οργανισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς και έντυπα κατάθεσης αιτήσεων για τίτλους προστασίας. 
  • βοηθούν στην προετοιμασία με οδηγίες προς τους καταθέτες σχετικά με την απόκτηση τίτλου από τον ΟΒΙ (ΔΕ, ΠΥΧ, Σχέδια και Υποδείγματα). 

Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΟΒΙ απευθύνονται σε Εφευρέτες, Βιομηχανικούς Σχεδιαστές, Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, startups, Επαγγελματικούς  Φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.α.

Υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου Ξάνθης - Κομοτηνής είναι ο κ. Κατρανίτσας Γεώργιος, Τηλ.: 25410 79455 (Ξάνθη), 25310 22831 (Κομοτηνή), Email: obi_thrace@obi.gr