Πρακτική άσκηση στελεχών επιχειρήσεων μέσω του έργου «EU4Business: Connecting Companies»

Δημοσιεύθηκε στις 31/01/2023 10:06

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Ευρωεπιμελητήριο) υλοποιεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ανατολικής Σύμπραξης (ΑΣ) της Ε.Ε., το έργο «EU4Business: Connecting Companies» (EU4BCC).

Η Ανατολική Σύμπραξη (ΑΣ) είναι μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην εμβάθυνση και στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατών μελών της και των έξι ανατολικών γειτόνων της: Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσίας, Γεωργία, Μολδαβίας και Ουκρανίας.

Το έργο αυτό αφορά στη δημιουργία συνεργασιών – συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και της πρωτοβουλίας αυτής σε τομεακή – και επομένως στοχευμένη – βάση.

Οι τομείς που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:

  • Οίνος
  • Βιολογικά / βιολογικά τρόφιμα
  • Κλωστοϋφαντουργία
  • Τουρισμός
  • Δημιουργικές Βιομηχανίες

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συντονίζει την κοινοπραξία του τουρισμού.

Μια από τις προσεχείς δραστηριότητες του έργου αφορά στο Σχήμα Κινητικότητας. Είναι μια δραστηριότητα ανταλλαγών που στοχεύει στην παροχή της δυνατότητας στα στελέχη Φορέων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Επιμελητήριο κ.λπ.) και σε ιδιοκτήτες ή στελέχη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των χωρών της Ανατολικής Σύμπραξης για πρακτική άσκηση σε ανάλογο φορέα/επιχείρηση της ΕΕ.

Η ανταλλαγή μεταξύ ΜΜΕ μπορεί να διαρκέσει ένα (1) μήνα. Στους φορείς υποδοχής θα δοθεί το συμβολικό ποσό των 350€ για την κάλυψη μικροδαπανών τους.

Περισσότερες πληροφορίες και on line εγγραφή ενδιαφερομένων στο σύνδεσμο: http://connectingcompanies.eu/index.php/opportunities/mobility-scheme/