Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 02.03.2012

Δημοσιεύθηκε στις 05/03/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 05/03/2012

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ξάνθης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Προγράμματος «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Ξάνθης».

Ορίστηκε, κατά πλειοψηφία, η αμοιβή συμβούλου του Προέδρου Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Ομόφωνα καθορίστηκε το ποσό των 400€ μικτά για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης με το ποσό των 500€ και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» με το ποσό των 1.000€, συμβάλλοντας στην κοινωνική προσφορά των φορέων αυτών.

Εκτός ημερησίας διάταξης ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Ξάνθης σε τρεις (3) αναπτυξιακές συμπράξεις με διάφορους φορείς. Στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων.

Κατόπιν συζήτησης το Δ.Σ. απέστειλε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που εστάλη από την Περιφέρεια Α.Μ-Θ σχετικά με τις αρχικές σκέψεις και ανάγκες της δημιουργίας ΕΟΖ στην περιφέρειά μας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να συνεργαστεί με το Δήμο Ξάνθης ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση της λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς.


Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ